Avbokningsregler

ApParkingSpot avbokningsregler. Våra regler för att skydda både Uthyrare och den som vill hyra på lika villkor. Den som hyr kan annullera och granska eventuella påföljder genom att titta på sina resplaner och sedan klicka på "Annullera" för den bokning det gäller.

Full återbetalning 1 dag före ankomst, utom avgifter

 • Parkeringsavgifter (totalt pris per tillfälle som du debiteras) är återbetalningsbara under vissa omständigheter enligt nedan.
 • Om någon av parterna gör ett klagomål måste detta meddelas till ApParkingSpot inom 24 timmar från påbörjad parkeringstid.
 • ApParkingSpot kommer att medla om nödvändigt och har sista ordet i alla tvister.
 • En bokning är officiellt annullerad när Användaren klickar på annulleringsknappen på sidan där annulleringen bekräftas.
 • Parkeringsplats, annulleringar p.g.a. förmildrande omständigheter eller annulleringar av ApParkingSpot av andra orsaker som är tillåtna enligt användarvillkoren kan ha företräde framför avbokningspolicyer.

  Exempel
  För en fullständig återbetalning av samtliga avgifter för parkeringsplatsen måste annulleringen göras hela 24 timmar före parkeringsplatsens lokala bokningstid. Om bokningen t.ex. är på fredag måste annullering göras torsdag samma vecka innan klockslaget för bokningen.

  Om Den som vill hyra annullerar mindre än 24 timmar innan incheckning återbetalas inte den avgiften det första dygnet. Om Den som vill hyra anländer men väljer att avresa tidigare än planerat, återbetalas kostnaderna för nätterna som infaller 24 timmar efter annulleringen fullt ut.